ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI w GDYNI

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI W GDYNI

Teraz zaświadczenie o niekaralności w Gdyni w wersji papierowej z pieczęciami i znakami sądowymi są wydawane przez biura Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych i są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w KRK czyli Krajowym Rejestrze Karnym .

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Plac Konstytucji nr 5
81-969 Gdynia

WYSYŁAMY ZAŚWIADCZENIA LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM W POLSCE I ZAGRANICĄ oraz SKAN na eMail

Bez wizyty w sądzie zaświadczenie o niekaralności w Gdyni można zamówić przez internet za pośrednictwem formularza zamówienia poniżej.

Przejdź do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności Gdynia

TŁUMACZYMY ZAŚWIADCZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI

Zaświadczenie o niekaralności z KRK może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki. W takiej sytuacji oprócz zaświadczenia o niekaralności w Gdyni, które jest w języku polskim wysyłane jest także tłumaczenie przysięgłe w wybranym języku. Koszty tłumaczenia podane są w zakładce cennik. Zachęcamy w przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie do skorzystania z kompleksowej obsługi w tym zakresie przez sprawdzonych dobrych tłumaczy.

LEGALIZUJEMY ZAŚWIADCZENIA W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Zamówione na tej stronie zaświadczenie o niekaralności z KRK może zostać zalegalizowane czyli potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że jest oryginalne i wydane przez uprawniony do tego urząd i może zostać bez żadnych przeszkód użyte w kraju przeznaczenia. Koszt legalizacji lub apostille zaświadczenia o niekaralności w Gdyni zostały podane w zakładce cennik.

DOSTARCZAMY ZAŚWIADCZENIA z KRK OD 15 LAT

Zapraszamy do skorzystania z usług serwisu co pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego do uzyskania zaświadczenia do przetargu, pracy, transportu, pozwoleń i koncesji. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje na podstawie wpisanych danych wniosek do sądu i pełnomocnictwo do KRK, które należy wydrukować jedynie podpisać i przesłać na adres tego serwisu. Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności z sądu i prześle skan na e-mail oraz oryginał nada listem poleconym lub kurierem.