Rejestr Zastawów Czerniakowska

Rejestr Zastawów

 

Sąd Adres Obszar właściwości
Sąd Rejonowy w Białymstoku X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103

tel. (0-85) 66-56-264
fax (0-85) 66-56-310

białostocki
łomżyński
olsztyński
ostrołęcki
suwalski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10

tel. (0-58) 32 13 657
fax (0-58) 32 13 658

bydgoski
elbląski
gdański
słupski
toruński
włocławski
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

tel. (0-32) 251-89-57
fax (0-32) 251-87-24

bielsko-bialski
częstochowski
gliwicki
katowicki
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

30-966 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel. (0-12) 619-50-15
fax (0-12) 619-50-17

kielecki
krakowski
nowosądecki
tarnowski
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów


21-040 Świdnik,

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18


tel. (81) 464-87-74

464-87-75
464-87-77

lubelski
radomski
siedlecki
zamojski
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

centrala (42) 66 46 200
obsługa interesantów (42) 66 46 223
kierownik sekretariatu (42) 66 46 220
fax (42) 66 46 229

kaliski
łódzki
piotrkowski
płocki
sieradzki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6

tel. (0-61) 64 73 730
fax (0-61) 64 73 729

koniński
poznański
zielonogórski
Sąd Rejonowy w Rzeszowie IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4

tel. (0-17) 71 52 419
fax. (0-17) 71 52 494

krośnieński
przemyski
rzeszowski
tarnobrzeski
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

70-952 Szczecin, ul. Plac Żołnierza Polskiego 16

tel. (0-91) 460-34-91
fax (0-91) 460-34-91

gorzowski
koszaliński
szczeciński
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

centrala (22) 44 00 300
obsługa interesantów (22) 44 00 673, (22) 44 00 674
kierownik sekretariatu (22) 44 00 571
fax (22) 44 00 573

warszawski
warszawsko-praski
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20

tel. (0-71) 334-82-82
fax (0-71) 334-82-81

jeleniogórski
legnicki
opolski
świdnicki
wrocławski

Zobacz także KRS Czerniakowska lub Rejestr Karny Czerniakowska

lub Czerniakowska 100 kod pocztowy