KRS Czerniakowska

KRS Czerniakowska

Siedziba Wydziału
15-950 Białystok
ul. Mickiewicza 103
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS
tel. Biuro Obsługi Interesantów: (0 85) 665 65 12
43-300 Bielsko – Biała
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Bogusławskiego 24
tel.: (0 33) 499-79-12
85-023 Bydgoszcz
ul. Toruńska 64 a
Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS
tel. sekretariat: (0 52) 326-27-36
42-200 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 9/11
Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy KRS
tel. (0 34) 37-79-982
80-169 Gdańsk
ul. Piekarnicza 10 Gdańsk 48 skr. poczt. nr 9
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku
tel. sekretariat: (0 58) 321-37-85 321-37-89 321-37-90
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku
tel. (0 58) 321-38-35 321-38-45 321-38-46
44-100 Gliwice
ul. Powstańców Warszawy 23
Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS
tel. sekretariat: (0 32) 338-76-90 Biuro Podawcze 338-77-00
40-040 Katowice
ul. Lompy 14
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS
tel.: (0 32) 604-74-56 604-74-60 604-74-69
25-312 Kielce
ul. Warszawska 44
Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS
tel. centrala (0 41) 349-56-00 Wydział KRS 349-57-01
75-626 Koszalin
ul. Gen. Wł. Andersa 34
Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS
tel. sekretariat: (0 94) 342-82-60 fax 343-67-73
31-547 Kraków
ul. Przy Rondzie 7
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
tel.: (0 12) 619-51-72
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
tel. sekretariat: (0 12) 619-51-78 619-51-66
21-040 Świdnik
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS
tel. centrala: (0 81) 464 87 81
90-928 Łódź
ul. Pomorska 37
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
tel.: centrala (0 42) 664 62 00
10-523 Olsztyn
ul. Partyzantów 70
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS
tel. (0 89) 521-17-54 521-17-59
45-359 Opole
ul. Plebiscytowa 3a
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS
tel.: (0 77) 441-26-84 441-26-87 441-26-88 441-26-89
61-752 Poznań
ul. Grochowe Łąki 6
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS
tel. (0-61) 64 73 740
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
tel. (0-61) 64 73 747
35-303 Rzeszów
ul. Gen. J. Kustronia 4
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS
tel. centrala:(0 17) 71 52 202
70-485 Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 31
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS
tel. (0 91) 422-49-99
87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31
Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy KRS
tel. sekretariat: (0 56) 6105862 6105863 6105864 6105865
00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
tel. centrala: (0 22) 44 00 300 XII Wydział Gospodarczy KRS
tel. obsługa interesantów: (0 22) 44 00 691 44 00 692
tel. sekretariat: 44 00 570
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
tel. obsługa interesantów: (0 22) 44 00 689 44 00 690
tel. sekretariat: 44 00 563
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
tel. obsługa interesantów: (0 22) 44 00 687 44 00 688
tel. sekretariat: 44 00 560
53-630 Wrocław
ul. Poznańska 16-20
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
tel.: ( 0 71) 334-82-10 334-82-42 tel/fax 334-82-18
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS
tel.: ( 0 71) 334-82-20 334-82-43 tel/fax 334-82-18
65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 8
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS
tel. sekretariat: (0 68) 322-02-63

Zobacz nadto Rejestr Zastawów Czerniakowska lub Księgi Wieczyste Czerniakowska