Mediacje Czerniakowska 100

Mediacje Czerniakowska 100

Mediacja to czynności doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Sprawdzenie akcji w rejestrze zastawów

 

Mediacie Czerniakowska 100

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć odpowiednie działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności czerniakowska lub czerniakowska 100